Τηλεφωνήστε

2521037690, 6937320257

Αυτόλογοι Αυξητικοί Παράγοντες - Μέθοδος Choukroun

Η θεωρία για τους αυτόλογους παράγοντες PRF (Plasma Rich Fibrin-ινώδους πλούσιου σε αιμοπετάλια) βασίζεται στη φυγοκέντρηση του  αίματος απουσία αντιπηκτικών. Μετά τη φυγοκέντρηση το αποτέλεσμα είναι ένας ινώδης θρόμβος, που περιέχει την πλειοψηφία αιμοπεταλίων και λευκών αιμοσφαιρίων.

Το αποτέλεσμα των αυξητικών παραγόντων που απελευθερώνονται στο σημείο εφαρμογής (VEGF, PDGF, TGF, Beta, θρομβοσπονδίνη, BMP) είναι η επιτάχυνση της θεραπείας μαλακών ιστών και οστών.

• Κατά την έγχυση απελευθερώνονται αυξητικοί παράγοντες στο σημείο εφαρμογής
• Το ινώδες λειτουργεί ως επιπρόσθετη προστατευτική  κυτταρική μήτρα.
• Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα συμβάλλουν στην ανάπλαση φθαρμένων ιστών.

 

Ενδείξεις 

  • Εμφυτευματολογία
  • Οστικά μοσχεύματα
  • Ανύψωση ιγμορείου
  • Χειρουργική μαλακών οστών
  • Μετεξακτικό φατνίο