Τηλεφωνήστε

2521037690, 6937320257

Χειρουργική Στόματος

Χειρουργική Στόματος

Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και τη χειρουργική θεραπεία των νοσημάτων των μαλακών και των σκληρών ιστών του στόματος. Συγκεκριμένα εστιάζεται στα παρακάτω:

Εξαγωγές δοντιών
Εξαγωγές ριζών
Χειρουργικές εξαγωγές εγκλείστων ή ημιεγκλείστων δοντιών (φρονιμίτες)
Ακροριζεκτομές
Ουλοπλαστικές (επιμήκυνση μύλης)
Ουλεκτομές
Εκτομές χαλινών